Νίκου Βασιλική Νηπιαγωγείο Δημιουργίας

Βραβείο -Ψηφιακό Διδακτικό Σενάριο ΥΠ.Π.Ε.Θ. και Ι.Ε.Π.

Βράβευση Ψηφιακού Διδακτικού Σεναρίου από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με τίτλο:
« Φύλλα φθινοπωρινά για σταθείτε στη σειρά… »
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι το Ψηφιακό Διδακτικό Σενάριο που έχετε υποβάλλει στην Πλατφόρμα «Αίσωπος», ύστερα από αξιολόγηση, έχει χαρακτηρισθεί ως Βέλτιστο.
Ως εκ τούτου πρόκειται να βραβευθείτε την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2015 στο πλαίσιο της ημερίδας που διοργανώνει η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών ∆ράσεων (ΕΥΕ Ε∆) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013.

http://aesop.iep.edu.gr/user/2034/ta-senaria-mou

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ  ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΜΟΥ...ΜΕΓΑΛΗ ΤΙΜΗ...ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥ....