Νίκου Βασιλική Νηπιαγωγείο Δημιουργίας

DECOUPAGE σε ξύλινη τάβλα για το κόψιμο του ψωμιού.....επειδή και το κόψιμο του ψωμιού θέλει την τέχνη του....

ΤΑΒΛΕΣ ΨΩΜΙΟΥ